Liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, email hoặc thông tin liên hệ để hiểu rõ hơn về dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ thiết kế

Chúng tôi nhận tất cả các file STL từ tất cả các dòng máy quét, từ dữ liệu scan bạn gửi, chúng tôi sẽ cắt và in ra mô hình, hoặc chúng tôi chuẩn bị cho bạn file CAD và đường dẫn răng để bạn cắt tạo mô hình bằng thiết bị của bạn

Full Dental

Full Denture

Full Arch Implant final

Full Arch Implant

Copings

Copings

Bite Splint

Bite Splint

All on 4 with BioHPP

All on 4 with BioHpp

Crown

Crowns

Abutment

Abutments

Hybrid bar

Hybrid Bar

Screw Retained

Screw Retained

Digital Model

Digital Model